19 Norwegian Folksongs

피아노

썸네일

듣다

Be the first to add a recording or video.

평론

19 Norwegian Folksongs 피아노 Rating: out of 5 based on 0 reviews.
Click to rate

No reviews yet

19 Norwegian Folksongs 소개

1 Kulok, 2 Det er den største Dårlighed, 3 En Konge hersked i Østerland
4 Siri Dale Visen, 5 Det var i min Ungdom, 6 Lok og bådnlåt, 7 Bådnlåt
8 Lok,9 Liten va Guten, 10 Morgo ska du få gifta deg
11 Det stander to Piger, 12 Ranveig, 13 En liten grå Man,
14 I Ola-dalom, i Ola-Kjønn, 15 Bådnøåt, 16 Ho vesle Astrid vor
17 Bådnlåt, 18 Jeg går i tusind Tanker, 19 Gjendines Bådnlåt

Free sheet music on other sites

More music by 에드바르 그리그

Other users also liked